Изберете език

bg
 • bg

 • cs

 • da

 • de

 • el

 • en

 • es

 • et

 • fr

 • hr

 • hu

 • it

 • lt

 • lv

 • nl

 • no

 • pl

 • pt

 • ro

 • ru

 • sk

 • sl

 • sv

 • tr

 • uk

Български
 • Български

 • Čeština

 • Danske

 • Deutsch

 • ελληνική

 • English

 • Español

 • Eesti keel

 • Français

 • Hrvatski

 • Magyar

 • Italiano

 • Lietuvių

 • Latviešu

 • Nederlands

 • Norsk

 • Polski

 • Português

 • Română

 • Русский

 • Slovenský

 • Slovenski

 • Svenska

 • Türkçe

 • Українська

Как предпочитате да зареждате своята сметка?

* Не начисляваме комисионна за депозиране на средства във вашата сметка

Как да участвате в първично публично предлагане (IPO)?

За да участвате в IPO, трябва да откриете инвестиционна сметка с Freedom Finance. Тъй като проверките за откриване на сметка отнемат известно време, препоръчваме да го направите предварително. В противен случай рискувате да нямате време да се включите — точната дата на IPO обикновено се обявява само няколко дни преди началото на търговията.

Стъпка 1. Откриване на сметка

В съответствие с изискванията на регулатора, за да кандидатствате за сметка, трябва да предоставите:

 1. Сканиран документ за самоличност
 2. Сканиран документ, потвърждаващ адрес на пребиваване
 3. Данъчен номер в държавата на данъчно пребиваване

Въведете личните си данни във формуляра, качете документите и попълнете своя икономически профил. Изискваме тази информация съгласно законодателството на Европейския съюз (ЕС. След това подпишете договора чрез SMS. Всичко се прави дистанционно и отнема около 15-20 минути.

Обикновено разглеждаме заявления в рамките на 15 минути. След проверка на данните ще ви отворим сметка, ще създадем вашата лична членска зона и ще ви уведомим по имейл.


Откриване на сметка >>


Стъпка 2. Депозиране на средства

За да участвате в IPO, по инвестиционната ви сметка трябва да има поне $ 2 000. Можете да захраните сметката си по удобен начин: чрез банков превод или банкова карта. За да направите това, кликнете върху синия бутон Депозиране на средства в менюто горе или отидете в секцията Заявки/Парични средства в личната клиентска зона.

2.1 Депозит чрез банков превод

По този начин можете да превеждате евро или долари по инвестиционната си сметка. Отпечатайте данните за сметката във валутата, от която се нуждаете, в секцията „Искания/Парични средства“:

Направете превод на желаната сума към избраните банкови данни в клона на вашата банка или чрез интернет банкиране. Може да бъде начислена комисиона на изпращащата банка или банката кореспондент.

При извършване на превод банката може да изисква потвърждение за откриване на инвестиционна сметка. Предоставете на банката известието, което ще получите на имейла си веднага след откриването на сметката.

Парите ще бъдат кредитирани в рамките на един един работен ден, ако първоначалният лимит не бъде надвишен.

Първоначален лимит

При депозиране на суми, надвишаващи € 50 000, по инвестиционната сметка трябва да се представи доказателство за произхода на средствата. Това включва един или повече от следните документи:

 1. Удостоверение за платени данъци - оригинал или заверено копие,
 2. Ведомост за заплати — оригинал или заверено копие,
 3. Писмено потвърждение на годишната заплата, подписано от работодател,
 4. За индивидуални предприемачи – актуална финансова справка,
 5. Ако получавате пасивен доход - отчет за доходите или документ от европейска банка,
 6. Ако притежавате акции - потвърждение за получаване на дивиденти,
 7. Ако се занимавате с инвестиции - отчет за печалбата от европейски брокер или инвестиционна компания,
 8. Договор за покупко-продажба на недвижими имоти, фирми или други активи - оригинал или заверено копие,
 9. Писмено доказателство за продажба, подписано от нотариус, адвокат, довереник или изпълнител,
 10. Завещание – оригинал или заверено копие,
 11. Писмено потвърждение за наследство, подписано от адвокат, нотариус, попечител или изпълнител.

Проверката за съответствие обикновено отнема 1 работен ден, ако необходимите документи са предоставени своевременно. Веднага след това кредитираните средства ще се появят във вашата сметка.

2.2. Депозит чрез банкова карта

По този начин можете да депозирате средства само в евро. За да захраните сметката си с банкова карта, изберете съответния елемент от менюто в секцията „Искания/Парични средства“:

Парите ще бъдат кредитирани незабавно. В описаните по-долу случаи обаче няма да можете да разполагате с парите по сметката, докато не предоставите следните доказателства:

 1. Надвишаване на първоначалния лимит от € 50 000. Необходимо е да се предоставят документи от параграф 2.1, за да се потвърди произходът на средствата.
 2. Несъответствие на името на картодържателя с името, на което е открита сметката. В този случай трябва да потвърдите физическото присъствие на картата. Това става чрез снимка, която да показва първата и последните четири цифри от номера на картата и името на картодържателя. Останалите подробности трябва да бъдат скрити от съображения за сигурност:


Стъпка 3. Конвертиране в щатски долари

Акциите на американската борса се търгуват в щатски долари, но нашата трейдинг система не конвертира валутата автоматично. Ако депозирате средства в евро, ще трябва да ги обмените за долари, като първо стартирате сигурна сесия.

Сигурна сесия

За да бъде защитена сметка от неоторизиран достъп, повечето от заявките в личната членска зона са блокирани. Кликнете върху бутона ‘Открийте сигурна сесия’ и изберете опцията ‘Открийте с SMS парола’. Съобщение с еднократна парола ще бъде изпратено на посочения при регистрацията телефонен номер. Въведете шестцифрения код за потвърждение от SMS-а в съответното поле и отворете сесията:


При откриването на сигурна сесия можете да поискате други методи за допълнително оторизиране - жетон или цифров подпис. Отидете на съответния елемент от менюто под „Заявки/Сигурност“ и следвайте инструкциите.

Конвертиране

След стартирането на сесията отидете в секцията „Търговия/Баланс на сметка“ и кликнете върху зеления бутон ‘Обмен’ до полето USD:


Въведете сумата за обмен в прозореца и потвърдете покупката:


Маржин комисиона

Ако по сметката ви има достатъчно евро, можете да подадете заявка за участие в IPO дори без обмен на средства в долари. В този случай заявката ще бъде изпълнена в рамките на наличния лимит и вашата инвестиционна сметка ще премине на минус в долари. За ползване на маржин услуги се начислява комисиона в съответствие с тарифния план (12% годишно).

За да не се начислява комисиона е необходимо да затворите доларовия недостиг, като направите конверсия или преведете долари по банков път.

Стъпка 4. Подаване на заявка за участие в IPO

В личната си клиентска зона подайте искане за покупка на ценни книжа на емитент (Търговски поръчки/Участие в IPO) за желаната сума, като изберете борсовия код на компанията. Искането може да бъде оттеглено преди затварянето на книгата с поръчки. В момента на затваряне на книгата, 1 ден преди началото на борсовата търговия, посочената сума ще бъде блокирана по сметката ви.

Комисиона на брокера

Комисионата за участие в IPO зависи от стойността на наличните активи в инвестиционната сметка в деня, предхождащ IPO-то. Стойността на активите се състои от сумата в кеш и стойността на ценните книжа с пазарна стойност (NAV).

 • Ако активите са на стойност под $ 20 000 — комисионата ще бъде 5% от сумата на трансакцията
 • Ако стойността на активите е от $ 20 000 до $ 49 999 — комисионата ще бъде 4% от сумата на трансакцията
 • Ако активите са на стойност над $ 50 000 — комисионата ще бъде 3% от сумата на трансакцията

Разпределяне на акциите

Реалният брой акции, закупени при IPO, зависи от търсенето и предлагането. Пр повече записвания емитентът си запазва правото да изпълни частично колективните заявления. Ние не гарантираме и не влияем на процеса на разпределение, а цялото количество получени акции се разпределя пропорционално между клиентите.

В тези случаи плащате само за закупените акции. Останалите средства ще бъдат възстановени по сметката ви.

Стъпка 5. Старт на търговията

С началото на публичната търговия на фондовата борса закупените ценни книжа ще се появят по сметката и ще започне 93-дневен период, в който е забранена тяхната продажба. В този период не можете да продавате акциите, но можете да проследявате текущата им стойност и показателите за растеж във вашата лична членска зона и търговски терминал.


Форуърден контракт

Можете да фиксирате текущата цена на акциите по време на периода на заключване за част от или за всички ценни книжа, които сте закупили. В този случай след края на периода на заключване посочената сума ще бъде автоматично продадена, а постъпленията ще бъдат кредитирани по вашата сметка.

Моля, обърнете внимание, че продажбата на форуърден договор се извършва с отстъпка от текущата стойност на ценните книжа. Зависи от цената на опциите за акции и обикновено е 10-15%, понякога повече или по-малко. Точният размер на отстъпката за определена ценна книга е посочен преди подаване на поръчка. Поръчка за продажба на форуърд не може да бъде отменена.

В личната членска зона на клиента (Търговски поръчки/Продажба на IPO форуърд) посочете броя на акциите, които ще бъдат продадени, и потвърдете трансакцията:


Стъпка 6. Приключване на операция

В края на периода на заключване ще можете да управлявате акциите си по ваша преценка – да ги оставите в портфейла си или да ги продадете. Това може да стане от сметката ви, като кликнете бутона ‘Продажба’ точно до името на ценната книга. В този случай ще бъде начислена комисиона в размер на 0.5% от стойността на трансакцията.


Теглене на акции в друг депозитар

Можете също да изтеглите акции в друг депозитар на ваше име. Подгответе удостоверение за сметка и подайте заявка за прехвърляне на ценни книжа в секцията „Искания/Настройки на сметката“:


Ако имате въпроси, можете да ги зададете на телефон +357 25 257787 или чрез имейл на [email protected].

Направете първата стъпка към успешни инвестиции - отворете си инвестиционна сметка с Freedom Finance Europe!


Откриване на сметка >>